TITEL I – Inleidende bepalingen

1. Eigendom en object

1. De camping “Tiliguerta” wordt beheerd door het bedrijf Spiaggiadoro S.r.l. met hoofdkantoor in de gemeente Capo Ferrato, provincie Cagliari (CA), S.P. 97 km. 6 en btw-nummer en fiscaal nummer 01915820920, hierna genoemd “Tiliguerta Camping Village”.

2. Tiliguerta Camping Village biedt klanten de voorzieningen van een vakantiepark en camping, zoals gedefinieerd door de regionale Sardinische wet van 14 mei 1984 nr. 22 en zijn latere aanvullingen en aanpassingen.

 

TITEL II – Procedures

HOOFDSTUK I – Dienstverlening

 

SECTIE I – Personen toegelaten voor de dienstverlening

2. Toelating
1. De campingvoorziening is uitsluitend geschikt voor groepen bestaande uit minimaal 1 tot maximaal 7 personen. De directie behoudt zich het recht voor grotere groepen toe te laten.

3. Bezoekers
1. Het is gasten toegestaan bezoekers te ontvangen op het domein.

2. De toegang voor bezoekers is alleen toegestaan tijdens de openingstijden van de receptie en tegen betaling van het desbetreffende tarief.

3. Minderjarige bezoekers worden niet toegelaten tenzij ze begeleid worden door een volwassene. Deze heeft de plicht hun gedrag te controleren tijdens hun verblijf op het domein, met betrekking tot alle wettelijke gevolgen voor Tiliguerta Camping Village en derden.

 

SECTIE II – Reserveringen en verblijfsbeperkingen
4. Beperkingen van de reservering
1. Reserveringen, onder voorbehoud van een aantal speciale aanbiedingen die online beschikbaar zijn en periodes in het laag- en tussenseizoen, zijn niet toegelaten voor een periode van minder dan 7 nachten.

2. Het verblijf begint: voor de accommodatie in het hoogseizoen op zaterdag of woensdag, in het laag- en middenseizoen elke dag van de week; voor staanplaatsen is de aankomst op alle dagen toegestaan.

3. Voor elke kampeeruitrusting (caravan, tent, campingcar, camper) worden altijd minimaal 2 personen in rekening gebracht bovenop het tarief voor de uitrusting.

5. Voorschotten en resterend bedrag voor verblijf in Tiliguerta

1. Binnen 48 uur na het reserveren moet er door middel van een overschrijving een borg worden betaald die gelijk is aan 50% van de verblijfskosten.

2. Het resterende bedrag moet minstens 20 dagen voorafgaand aan de aanvang van het verblijf door Spiaggiadoro S.r.l. ontvangen zijn of moet worden voldaan tijdens het inchecken.

3. Indien de reservering wordt gemaakt binnen de periode van 20 dagen voor het begin van het verblijf, moet het volledige bedrag worden betaald bij de bevestiging en in elk geval moet het resterende bedrag bij het inchecken worden betaald.

6. Herroepingsrecht
1. De klant kan de reservering te allen tijde annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving aan

Tiliguerta Camping Village.

2. Bij annulering wordt door Tiliguerta Camping Village het bedrag van de borg dat voldaan is bij de reservering terugbetaald volgens volgende voorwaarden: a) 70% van het volledige bedrag, indien de annulering plaatsvindt tussen de datum van reservering en de 60ste dag voorafgaand aan de begindatum van het verblijf; b) 50% van het gehele bedrag, indien de annulering plaatsvindt tussen de 59e en de 30e dag voorafgaand aan de begindatum van het verblijf; c) geen restitutie van het betaalde bedrag als de annulering plaatsvindt na de dertigste dag voorafgaand aan het begin van het verblijf.

7. Verblijfsduur
1. De reservering is bindend. Het begin van het verblijf houdt in dat de klant de volledige prijs moet betalen, ook als deze afziet van een deel ervan.

2. In geval van vroegtijdig vertrek zal de klant nog steeds het resterend bedrag van het geboekte verblijf moeten betalen.

8. Overdracht van de reservering
1. De reservering is persoonlijk en kan niet door de klant worden overgedragen aan een derde om om het even welke reden.

9. Wijzigingen
1. Tiliguerta Camping Village behoudt zich het exclusieve recht voor om vóór de eerste dag van de maand maart van elk jaar de prijzen van de diensten aan te passen op basis van de wijziging van 100% van de ISTAT-index voor de gezinnen van arbeiders en werknemers van het voorgaande jaar en/of op basis van de fiscale heffing en/of van een andere economische factor die een significante invloed op de bedrijfskosten heeft.

2. Aan de aanpassing van de prijzen van de diensten zijn ook de reserveringen die al gedaan zijn op de datum van bijwerking onderworpen.

 

HOOFDSTUK II – Inchecken
10. Aankomst en registratie
1. De klant kan alleen ontvangen en de registratieformaliteiten afgehandeld worden door de receptie tijdens de uren die aangegeven zijn bij de ingang van de ontvangende faciliteit.

2. Op het moment van registratie dienen de persoonsgegevens van alle gasten aan Camping Village Tiliguerta doorgegeven te worden. Als er later wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot de aanwezige personen dient de klant op dezelfde dag Tiliguerta Camping Village op de hoogte te stellen door het overhandigen van hun identiteitsdocumenten aan de directie.

11. Vertragingen
1. In geval van verlate aankomst op de camping dient het bedrag voor de gereserveerde en niet-genoten dagen betaald te worden. De klant mag niet later aankomen dan om 12.00 uur op de tweede dag na de geplande datum. Als de klant nog niet is aangekomen op de camping en hier telefonisch geen kennis van heeft gegeven stelt Tiliguerta de accommodatie weer beschikbaar.

12. Het overhandigen van de sleutels (klanten “Villaggio”)
1. De sleutels van de accommodatie worden tussen 17:00-20:00 uur op de dag van aankomst overhandigd. Als de gast na 20:00 uur aankomt, is de klant verplicht om de receptie hiervan telefonisch te informeren tijdens de openingsuren. De receptie zal de sleutels laten overhandigen door een aangewezen persoon.

13. Toewijzing van staanplaats (klanten “Camping”)
1. De klant is verplicht de hem door de directie toegewezen staanplaats te gebruiken of te wachten op een begeleider om hem te laten zien welke staanplaats hem is toegewezen.

2. De bezetting van een andere staanplaats dan die die toegewezen is, is alleen toegestaan met uitdrukkelijk schriftelijke of mondelinge toestemming van de directie en na voltooiing van een nieuwe registratieprocedure.

3. De staanplaatsen worden gekenmerkt door een specifiek identificatienummer bij het perceel.

HOOFDSTUK III – Uitchecken

 

14. Vertrek
1. De klant dient de faciliteit te verlaten op de laatste dag van het verblijf, vóór de volgende tijden:
– vóór 12.00, bij verblijf in een camper, caravan of tent;
– vóór 10.00, bij verblijf in een stacaravan of bungalow.

15. Betaling
1. De betaling voor het verblijf, alsmede voor alle andere ondersteunende diensten die niet onmiddellijk afgerekend zijn, is alleen mogelijk tijdens de openingstijden van de receptie.

2. De betaling voor het verblijf dient te geschieden bij het inchecken en de betaling voor eventuele extra diensten op de dag van het vertrek.

3. Bij het verlaten van het terrein moet de klant het controlepersoneel de fiscale documentatie tonen die de betaling van het resterend bedrag bewijst.

16. Borgsom
1. Tijdens de registratie worden klanten die in een stacaravan of bungalow verblijven, verzocht een bedrag van  € 150,00 contant te betalen als waarborg voor eventuele eigendomsschade die tijdens hun verblijf veroorzaakt kan worden. Dit bedrag, dat geen interest opbrengt, wordt bij vertrek teruggegeven na controle van de staat van de accommodatie.

2. Dit is volgens het recht van Tiliguerta Camping Village op vergoeding van de belangrijkste schade.

 

TITEL III – Gedragsregels voor klanten en hun gasten
HOOFDSTUK I – Verboden
17. Respect voor de vegetatie
1. Het is verboden op om het even welke manier en op om het even welke wijze de bestaande flora binnen het terrein te veranderen, evenals hangmatten en/of wasdraden tussen de vegetatie op te hangen zonder de toestemming van het management.

18. Maken van vuur

1. Het is verboden open vuur te maken op het gehele domein en in en rond de accommodatie.

2. De strenge regels van de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming en het behoud van cultureel erfgoed zijn van toepassing.

3. Het gebruik van de speciale barbecues binnen de accommodatie is alleen toegestaan op dagen dat er een “gematigde” wind waait die niet harder is dan windkracht 3 op de schaal van Beaufort (windsnelheid tussen 5,5 en 8 m/s ) en in overeenstemming met de gebruiksinstructies die uithangen bij elk barbecuepunt.

4. Het gebruik van gasvuurtjes op de staanplaatsen is toegestaan op een afstand van meer dan 1 meter van de omringende vegetatie.

5. Het is verboden producten die rook veroorzaken te gebruiken in de overgangszone of binnen het gebied tussen het zandstrand en het gebied dat bestemd is voor de staanplaatsen, met uitzondering van de barbecuepunten die gemarkeerd zijn met speciale borden.

19. Afvalverwijdering
1. Het is verboden afval buiten de aangegeven inzamelpunten te deponeren in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de afvalinzameling. Bekijk a.u.b. het interne reglement m.b.t. de afvalverwijdering.

2. Het is verboden afvalwater van om het even welke aard en van om het even welke afkomst te lozen buiten de specifieke punten die zijn aangeduid op het domein

(verplichte procedure voor de afvoer van het afvalwater van caravans en campers) en/of buiten de toiletten.

20. Gebruik van kabels en elektrische apparatuur

1. Het is verboden kabels en/of andere instrumenten over looppaden binnen de accommodatie te laten lopen voor de toevoer van elektriciteit. Het is ook verboden ze op de omringende vegetatie te leggen.

2. Het personeel van het domein is uitdrukkelijk geïnstrueerd om, zonder enkele mededeling, kabels en/of ander instrumenten die aangebracht zijn in strijd met de vorige paragraaf, te verwijderen. Dezelfde regel geldt in het geval van elektrische aansluitingen die niet in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving.

3. Het is verboden antennes, schotels en andere dergelijke middelen om radio- en tv-signalen te ontvangen op de grond te bevestigen en/of op te hangen aan de bomen.

21. Gebruik van geluidsapparatuur
1. Gedurende de hele dag en nacht is het verboden muziekinstrumenten of andere apparatuur voor de verspreiding van harde geluiden zoals, maar niet beperkt tot, televisie, radio enz. te gebruiken. Het verbod is absoluut tijdens de uren waarop het stil moet zijn.

22. Respect voor de rust van anderen en gedragsregels

1. Het is verboden zich te gedragen op een manier die de openbare rust op het domein en directe omgeving en op het strand verstoort.

2. Binnen de “rusturen” die aangegeven staan op het bord op het domein en in elk geval in het Verblijfsreglement is het verboden om kampeeruitrustingen op te zetten of af te breken, op luide toon te praten waardoor de rust verstoord wordt of mechanische apparatuur te gebruiken. Het is te allen tijde toegestaan gebruik te maken van de speeltuin. De directie kan, naar eigen goeddunken, uitzonderingen maken voor animatie-activiteiten.

3. Het is uitdrukkelijk verboden naakt of topless te zijn op het domein. Naakt rondlopen is ook verboden voor kinderen in de winkel, het restaurant en bar.

23. Huisdieren
1. Huisdieren zijn toegestaan, onder voorbehoud van de ondertekening van het Reglement m.b.t. Katten & Honden en na overlegging van een kopie van het vaccinatiecertificaat.

24. Wijzigingen aan de standplaats

1. Het is op om het even welke manier verboden de staat van de toegewezen standplaats te wijzigen met dien verstande dat deze eis niet wordt gerechtvaardigd door extreme weersomstandigheden die de veiligheid van personen en/of goederen in gevaar brengen. In dit geval is de klant op eigen verantwoordelijkheid en op eigen rekening verplicht om de toestand van de staanplaatsen onmiddellijk te herstellen bij het wegvallen van deze omstandigheden.

25. Speeltuin
1. Kinderen ouder 12 jaar mogen de speeltuin niet gebruiken.

2. De toegang tot de speeltuin is alleen toegestaan voor kinderen onder begeleiding van een volwassene die verantwoordelijk is voor alle wettelijke gevolgen ten opzichte van Tiliguerta Camping Village en van derden.

 

HOOFDSTUK II – Toegang tot en gebruik van vervoermiddelen binnen de accommodatie
26. Auto’s
1. Het gebruik van motorrijtuigen is slechts toegestaan voor het lossen (bij aankomst) en laden (bij vertrek) van de tent, kampeeruitrusting en bagage voor gasten die verblijven in bungalows en stacaravans. Het is verboden om de auto te gebruiken voor het lossen van boodschappentassen of iets dergelijks.

2. Het laden en lossen mag niet langer dan 2 uur duren zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.

27. Campers
1. De toegang tot de accommodatie is slechts toegestaan voor campers die gekeurd zijn (ook om er gewoon in te slapen) door de bevoegde autoriteit. Het directiepersoneel kan vereisen dat een dergelijk keuringsdocument wordt voorgelegd.

2. Campers mogen de accommodatie verlaten vóór 12.45 uur en moeten terugkeren vóór 22:45 uur van dezelfde dag. In elk geval is het van 13.00 tot 16.00 uur en van 23.00 tot 07.00 uur of zoals aangegeven in het Verblijfsreglement absoluut verboden om met mechanische voertuigen op en rond het domein te rijden.

28. Beperkingen
1. Het is niet toegestaan het domein te betreden met andere gemotoriseerde voertuigen met om het even welke cilinderinhoud, tenzij ze worden voortgeduwd met uitgeschakelde motor of als ze elektrisch aangedreven worden, met uitzondering van de voertuigen die door medewerkers van Tiliguerta gebruikt worden.

2. Het is niet toegestaan zich met fietsen in de speeltuin te begeven.

29. Rijden
1. Er mag op het domein maximaal 4 km/u gereden worden ofwel stapvoets.

2. Het personeel van het domein is gerechtigd om de fiets van een minderjarige in beslag te nemen als deze harder rijdt dan 4 km/u of als dit gevaar voor anderen oplevert. De fiets zal aan de volwassene teruggegeven worden die verantwoordelijk is voor het kind. In het geval dat een dergelijke overtreding wordt begaan door een meerderjarige zal dit worden bestraft met een schriftelijke waarschuwing. Bij herhaling van dit gedrag zal het gebruik van het voertuig binnen het domein worden verboden.

30. Parkeren
1. Het domein is uitgerust met speciale parkeerplaatsen aan de rand ervan.

2. Het is absoluut verboden om vluchtwegen te belemmeren met om het even welk voertuig op straffe van gedwongen verwijdering. Als de obstructie voor de tweede keer wordt herhaald met hetzelfde voertuig, zal dit worden verwijderd en/of in beslag worden genomen op kosten van de klant en zal het aan het einde van het verblijf teruggegeven worden.

 

HOOFDSTUK III – Noodgevallen
 
31. Noodgevallen
1. In het geval van noodsituaties op het gebied van gezondheid, ernstige natuurrampen, gevaar voor de openbare veiligheid, brand, overlast door de zee en andere potentieel schadelijke en gevaarlijke gebeurtenissen moet u contact opnemen met de medewerkers van Tiliguerta, indien beschikbaar, of kunt u het informatiebord bij de receptie raadplegen, waar alle telefoonnummers voor elke vraag naar hulp uithangen.

 

TITEL IV – Aansprakelijkheid
32. Verantwoordelijkheid van de klant en/of gasten
1. Klanten en/of hun gasten zijn persoonlijk aansprakelijk ten aanzien van Tiliguerta Camping Village en/of derden voor de schade aan personen en/of zaken, direct en/of indirect, die op om het even welke wijze ontstaat als gevolg van gedragingen die inbreuk vormen tegen deze overeenkomst en/of andere toepasselijke voorschriften.

33. Resolutie
1. De schending van in deze overeenkomst aan de klant opgelegde verplichtingen kan leiden tot, afhankelijk van de ernst, een mondelinge of schriftelijke waarschuwing van de directie van het domein.

2. Indien de klant onmiddellijk na de schriftelijke waarschuwing niet ophoudt met het indruisende gedrag zal dit leiden tot de beëindiging van de overeenkomst, onmiddellijk en volgens de wet, waarbij de klant en zijn gasten verplicht zijn om het domein binnen 2 uur te verlaten na ontvangst van de kennisgeving. De klant zal bij wijze van boete verplicht zijn om de kosten te betalen van het volledige gereserveerde verblijf, ook al is er maar een klein deel van verstreken. Tiliguerta Camping Village is gerechtigd om de borgsom te behouden als betaling voor het uitstaand krediet en als vergoeding van verdere schade.

 
TITEL V – Slotbepalingen
 
34. Wijzigingen
1. Elke wijziging aan het dienstverleningssysteem van de camping die niet in strijd is met de bepalingen van deze overeenkomst zal openbaar worden gemaakt door het plaatsen van een bericht op het informatiebord bij de ingang van het domein.

2. Eventuele wijzigingen ten aanzien van één enkele klant worden schriftelijk aan deze klant doorgegeven. Het betreffende document dient op verzoek van het personeel van de camping worden overhandigd. Elke uitzondering is persoonlijk en vormt geen soortgelijk recht voor derden.

35. Geschillen
1. Deze overeenkomst is onderworpen aan de Italiaanse wetgeving en voor de interpretatie met betrekking tot de voorgaande zaken of onvoorziene zaken wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wet en  bij gebreke daarvan, naar de normale gebruiken en gewoontes.

36. Overname van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst en de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien, zullen automatisch worden overgedragen, zonder dat de toestemming van de klant nodig is, als gevolg van fusies, overnames, verkoop van het bedrijf of bedrijfstakken van Tiliguerta Camping Village.

2. De klant mag deze overeenkomst niet aan derden overdragen.

37. Sluitingsclausules
1. Eventuele toleranties door Tiliguerta Camping Village, die verwijzen naar het gedrag van klanten en/of hun gasten die de bepalingen van deze overeenkomst schenden, vormen geen afstand van de desbetreffende rechten waarop Tiliguerta Camping Village recht heeft op grond van die voorwaarden.

2. In het geval dat een clausule in een overeenkomst, om om het even welke reden, niet in overeenstemming blijkt te zijn met de dwingende bepalingen van de wet, zal ze onwerkzaam worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid van de overige bepalingen.

3. Deze overeenkomst vormt de volledige manifestatie van alle overeenkomsten tussen de partijen en oefent de discipline van hun rechten en plichten uit wat het voorwerp van de overeenkomst betreft. Eventuele eerdere en andere gemaakte, schriftelijke of mondelinge afspraken worden beschouwd als geannuleerd en zonder enig effect, zowel tussen de partijen, als ten opzicht van derden, voor wat de huidige overeenkomst betreft.

4. Elke wijziging aan de voorwaarden van deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden op straffe van nietigheid.

38) De volgende artikelen worden uitdrukkelijk en specifiek goedgekeurd.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,l9,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37.

Ik verklaar dat ik de inhoud van bovenstaande voorwaarden heb begrepen en ze volledig accepteer.